fbpx

ทำไมต้อง None?

การเรืองแสงในเพชร เป็นเรื่องที่คนพูดถึงน้อยมาก แต่มีผลอย่างมากกับมูลค่าของเพชร การเรืองแสงทำให้เพชรดูด(อม)แสงไว้กับตัว ไม่ปล่อยให้สะท้อนกลับมา เพชรจึงไม่มีประกายระยิบระยับ พออมแสงไว้กับตัวเพชรเลยเหมือนลูกอมเนื้อเทียนๆ ไม่วาว ไม่ระยิบระยับ

ในใบรับรองจะแบ่งการเรืองแสงไว้ 5 ระดับ

  • None ไม่เรืองแสง
  • Faint เล็กน้อยมาก
  • Medium ปานกลาง
  • Strong เข้ม
  • Very Strong เข้มมาก

ดังนั้น None จึงหมายถึงเพชรที่ไม่เรืองแสง ทำให้เพชรเม็ดนั้นมีความสามารถในการสะท้อนแสงได้สูงสุด มีโอกาสที่จะมีประกายที่สวยที่สุด ซึ่งอีกสองปัจจัยที่ทำให้ประกายดีที่สุดคือการเจียระไนและความสะอาด และ None ยังถือเป็นเพชรเกรดสำหรับนักสะสมอีกด้วย

ปล.การเรืองแสงทดสอบได้ง่ายมาก เหมือนเวลาเช็ค ธนบัตรปลอม เอาหลอดไฟ UV. ส่อง ถ้าเพชรไม่เรืองแสงจะมืด ถ้าเพชรเรืองแสง จะเห็นเรืองแสงสีฟ้าซึ่งพบได้บ่อยที่สุด ส่วนน้อยเรืองแสงสีเหลือง และส่วนน้อยมากเรืองแสงเป็นสีขาว