fbpx

Choose Your Diamond

เป็นคำถามที่ทุกคนสงสัย ถ้าตอบแบบกว้างๆก็คือ ราคา แสนกว่าถึงสี่แสนกว่า ที่ราคาแตกต่างกันมากขนาดนั้น เพราะเพชรเป็นของธรรมชาติ แต่ละเม็ดมีคุณลักษณะแตกต่างกันตามธรรมชาติที่สร้างมา ในการให้เกรดจึงลงลึกรายละเอียดในทุกมิติ ทำให้ราคาแตกต่างกัน เราจึงขอพูดถึงประเด็นสำคัญที่ลึกกว่า 4C และ การเรืองแสง ว่าทำไมในใบเซอร์ GIA เกรดเดียวกัน ทั้งสี ความสะอาด การเจียระไน น้ำหนัก
การเรืองแสงในเพชร เป็นเรื่องที่คนพูดถึงน้อยมาก แต่มีผลอย่างมากกับมูลค่าของเพชร การเรืองแสงทำให้เพชรดูด(อม)แสงไว้กับตัว ไม่ปล่อยให้สะท้อนกลับมา เพชรจึงไม่มีประกายระยิบระยับ พออมแสงไว้กับตัวเพชรเลยเหมือนลูกอมเนื้อเทียนๆ ไม่วาว ไม่ระยิบระยับ ในใบรับรองจะแบ่งการเรืองแสงไว้ 5 ระดับ None ไม่เรืองแสง Faint เล็กน้อยมาก Medium ปานกลาง Strong เข้ม